čtvrtek 31. října 2013

Nezaspali jsme, stále bdíme!

Vážení přátelé, čtenářové našeho blogu i kolemjdoucí internetoví čmuchalové,
jistě jste si všimli, že frekvence publikování článků v poslední době povážlivě klesla. Možná jste si mysleli, že došlo k nějaké zZávodnické tragédii, např. že přestali vařit pivo nebo že se jeden nebo oba z nás odebrali na pravdu boží. Mohu Vás s klidným srdcem ujistit, že k ničemu takovému skutečně nedošlo. Naše družstvo mělo spoustu pořadatelsky - pracovních povinností. Jako příklad za všechny bych uvedl uspořádání JWOC Tour v IT sekci a Rozloučení se sezónou pro náš oddíl. O obou dvou akcí se jistě dočtete v přispěvcích, které budou tomuto následovat. Pro nedočkavější uvádím odkaz na Micourův blog, kde je Rozloučení se sezónou velmi pregnantně shrnuto. A nyní předávám slovo Závodníkovi, který se jistě u klávesnice již třese nedočkavostí...